Foreningen for danske naturryttere

Velkommen til Naturrytter

Foreningen Naturrytter har som formål at arbejde for at få etableret ridestier og skaffe ryttere adgang til naturen i hele landet i samarbejde med berørte lodsejere, kommuner, ryttere og andre interessenter på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Det er Naturrytters ønske at søge at samle foreninger, interessegrupper og enkelte personer, der arbejder for eller ønsker at arbejde for at etablere ridestier i Danmark og for at skaffe ryttere bedre adgang til naturen og øge sikkerheden i trafikken.

I Naturrytter tror vi på, at vi ved fælles indsats og indbyrdes støtte og opbakning kan nå langt i arbejdet med at få etablere ridestier og skabt adgang til naturen for ryttere samt for at få skabt opmærksomhed på de udfordringer naturryttere mange steder i landet står overfor - og at vi ved at dele vores erfaringer kan nå vores mål hurtigere.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk